Avstängning mellan Barkarby och Kallhäll

Foto: Trafikverket

Den 8 april kl 22.30 är det dags för årets första avstängning av Mälarbanan mellan Barkarby och Kallhäll. Trafikverkets entreprenörer arbetar fram till måndag morgon klockan 04.30.

I Barkarby planerar man bland annat att ta bort en tillfällig stödmur vid det nya stationshuset. Söder om stationen rivs spår och  flera stycken nya växlar intalleras. Man utför även kontaktledningsarbeten.

I Jakobsberg planerar verket att göra gjutningsarbeten vid den nya entrén som byggs söder om stationen. Man arbetar även med förlängningen av tunneln på Frihetsvägen. Söder om gång- och cykelbron vid Vasavägen planerar man att spräcka berg.

Och i Kallhäll planerar Trafikverket bland annat att arbeta med plattformstaken och det nya stationshuset. Man genomför även kanalisationsarbeten och spårriktar de nya spåren söder om det nya stationshuset.