LTU får 60 miljoner till järnvägsforskning

Foto: JVTC

Trafikverket och järnvägsbranschen ger Luleå tekniska universitet nytt förtroende när det gäller forskning och innovation inom området driftsäkerhet och underhåll. Samarbetsavtalet finansieras av Trafikverket med tolv miljoner kronor per år i fem års tid.

– Luleå tekniska universitet och specifikt JVTC har under flera år demonstrerat en förmåga att få fram intressanta forskningsresultat av hög internationell kvalitet inom detta område och vi vill fortsätta att bidra till det arbetet säger, Sven Ödeen, avdelningschef Järnvägssystem vid Trafikverket och styrelseledamot i JVTC i ett pressmeddelande.

Det är järnvägens utmaningar och krav på bättre underhåll som forskningsprojektet ska fokusera på inom ramarna för det nya samarbetsavtalet. Trafikverket har stort fokus på att utveckla underhållet av järnvägsanläggningarna och hoppas på att en ökning av samarbetet med Luleå tekniska universitet ska leda till att ännu fler forskningsresultat kan omsättas i praktiken.

– Digitalisering, kapacitet och järnvägssystemets tillförlitlighet och återställningsförmåga vid störningar, torde bli viktiga ledord i arbetet inom det nya avtalets ram, säger Rune Lindberg, styrelseordförande för JVTC i pressmeddelandet.