Höghastighetsbana bra men inte tillräckligt

Foto: Christer Wiik

Måndagen den 4 april, kommer företrädare från Västra Götalandsregionen, Swedavia och kommunerna i stråket längs Götalandsbanan träffa statens företrädare i Sverigeförhandlingen. Västra Götalandsregionen och stråkkommunerna mellan Ulricehamn och Göteborg är eniga om att en höghastighetsjärnväg är viktig för de långväga resorna till Stockholm. Men för att säkra den framtida arbetspendlingen krävs också en ny konventionell järnväg mellan Göteborg och Borås.

Framtida arbetspendling i stråket Jönköping-Ulricehamn-Borås-Bollebygd-Landvetter flygplats-Härryda-Mölndal-Göteborg behöver säkras. Götalandsbanan är viktig för att knyta ihop stråket i ett sammanlänkat transportsystem med en gemensam arbetsmarknad, starka kluster och utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv. Samtidigt behöver den nu överbelagda Västra Stambanan avlastas. Västra Götalandsregionen, Swedavia och de berörda kommunerna enades nyligen kring en gemensam strategi för hur stråket Ulricehamn-Göteborg bör utvecklas med både höghastighetståg och regiontåg.  

– En utbyggd Götalandsbana är viktigt för Västsveriges utveckling. Men för att möta den framtida resandeutvecklingen krävs både en höghastighetsbana och en konventionell ny järnväg. Turtäthet, restid och punktlighet är avgörande för ökat kollektivresande, säger Johnny Magnusson (M) i ett pressmeddelande.

Vid måndagens möte kommer även vikten av fler stationslägen att diskuteras med Sverigeförhandlarna.

– För att den framtida järnvägen ska kunna bidra till en robust och tät region- och pendeltågstrafikering bör även en station i Mölndal, Landvetter södra, Bollebygd och Ulricehamn ingå i den fortsatta planeringen. I det första budet från Sverigeförhandlingen blev dessa orter utan stopp, säger Birgitta Losman (MP) i pressmedelandet.

En utbyggnad av stråket Göteborg – Borås – Jönköping innebär också stor utvecklingspotential ur ett internationellt perspektiv.

– Det innebär en förbättrad möjlighet att resa med tåg till Landvetter flygplats både för de som anslutning till flyget och de som arbetar på flygplatsen, säger Helen Eliasson (S) i pressmedelandet.