Ytterligare spårbyte på sträckan Boden–Bastuträsk

Foto: Trafikverket

Sträckan Boden-Bastuträsk på stambanan genom övre Norrland är en viktig och angelägen sträcka för såväl näringsliv som industri. Trafikverket kan nu ge besked om att ytterligare en etapp av spårbytet Boden–Bastuträsk kan genomföras i år.

– I Trafikverkets inriktningsunderlag, som lämnades till regeringen i höstas, var vi mycket tydliga med att vi ska värna om den anläggning vi har. Nu bedömer vi att genomförandet av ytterligare en etapp i år är det mest effektiva och samhällsekonomiskt försvarbara alternativet, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Då detta är ett angeläget projekt kommer Trafikverket finansiera sträckan genom att omfördela resurser. Spårbytet Boden-Bastuträsk består totalt av fyra etapper. Etapp ett är redan genomförd. Etapp två, Storblåliden–Älvsbyn, 36 kilometer, är upphandlad och nu har Trafikverket beslutat att även etapp tre, Bastuträsk–Träskholm, 41 kilometer, ska genomföras i år. Den fjärde och sista etappen, Storblåliden–Träskholm, kilometer kommer att genomföras kommande år.