T-banan görs tillgänglig

Foto: SL

Ramböll har genomfört en översikt av samtliga stationer längs Stockholms tunnelbanenät. Syftet var att anpassa framkomligheten för rullstolsburna och personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Från beställaren Stockholms Lokaltrafik fick Ramböll i uppdrag att se över och ta bort hinder och öka möjligheterna att enklare navigera i de offentliga utrymmena i anslutning till tunnelbanan, enligt lagen om Enkelt avhjälpta hinder. I uppdraget har Ramböll stått för projektering och genomförande av tillgänglighetsanpassning av samtliga 100 tunnelbanestationer. Ett särskilt fokus har lagts på resenärsgrupper som barn, äldre och funktionsnedsatta.

– Det här uppdraget har varit lite speciellt till sin karaktär eftersom något liknande arbete inte utförts längs sträckan tidigare. Vi började helt från början med att identifiera brister ute på perronger och vid respektive station för att öka framkomligheten och på så sätt underlätta för de olika grupperna att resa med tunnelbanan. De åtgärder som vi har föreslagit och som nu finns på plats på perronger och anslutande utrymmen är bland annat taktila markeringar och ledstråk, kontrastmarkeringar och kompletterad belysning, berättar Oliver Wolff, projektledare på Ramböll i ett pressmeddelande. En utmaning i uppdraget var att åtgärdshanteringen enbart kunde utföras under nattetid då trafiken hade uppehåll. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till var att inte störa eller påverka de konstverk som utgör varje perrong. Lösningen blev en samordning med konstnärerna för att för att säkerställa att konstverken förblev opåverkade. Samtliga tjänster som Ramböll hanterat i projektet är projekteringssamordning, projekt- och byggledning, arkitektur, konstruktion, el och belysning, brand och säkerhet, hiss, akustik samt upphandling av entreprenör.