Swedtrain lämnar remissvar till Trafikverket

Foto: Creative Commons

Swedtrain har lämnat in ett remissvar med anledning av Trafikverkets förslag till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029. Swedtrain sammanfattar sina viktigaste ståndpunkter och förslag med ökade satsningar på systematiskt underhåll av järnvägen, tidigareläggning av järnvägsinvesteringar och att fokus bör ligga på genomförande och inte ytterligare utredande.

Dessutom förordar man arbetet med att ta fram en nationell underhållsplan för att ha koll på anläggningen och därmed också ha möjlighet att prioritera arbeten, att säkerställa att planeringen och byggandet av de nya stambanorna inte försenas samt att införa stråkvisa underhåll för att på bästa och effektivaste sätt nyttja de pengar som finns.

Swedtrain anser dessutom att Staten bör satsa minst 2 procent av de planerade infrastrukturinvesteringarna i järnvägen på järnvägsforskning under de kommande 20 åren.