Nu går startskottet för Norrbotniabanan

Karta: Region Västerbotten

Nu har det första kontraktet för Norrbotniabanan tecknats. Uppdraget innebär framtagande av järnvägsplan och systemhandling för första sträckan av banan mellan Umeå och Dåva.

– Det är väldigt roligt att projektet är igång på riktigt. Det här är en viktig milstolpe för hela Norrbotniabanan, säger Marie Eriksson på Trafikverket som är projektledare för sträckan Umeå-Dåva, i ett pressmeddelande.

Intresset har varit mycket stort och det blev Tyréns som får uppdraget.

Under sommarhalvåret kommer en rad olika fältarbeten och undersökningar att genomföras, till exempel markundersökningar, mätarbeten, flygscanning och arkeologisk kartläggning. Målet är att hålla samråd med allmänheten i slutet av året.