Västmetron kör till Esbo i augusti

Visionsvy över Mattby metrostation väster om Helsingfors. Bild: Länsimetro

Västmetrons åtta stationer och 14 kilometer långa bana till Mattby öppnas för trafik i mitten av augusti 2016. Det meddelar Länsimetro, organisationen som driver Helsingfors utbyggnad av Metrosystemet västerut, till landets andrastad Esbo. Samtidigt har projektet drabbats av en prishöjning, som betecknas ”som en överraskning” av stadsledningen.

Helsingfors andel av västmetronotan har stigit från 144 miljoner till 324 miljoner euro. Metroprojektets budget kommer därmed att överskridas igen. Ännu i december 2015 verkade budgeten för Västmetron hålla, men vid den senaste genomgången visade det sig att räkningen kommer att bli högre än beräknat. Den totala budgeten överskrids med nästan 30 procent.

- Det var en obehaglig nyhet att så här på slutrakan höra att budgeten kommer igen att överskridas, säger en förvånad Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör i Helsingfors med ansvar för bland annat kollektivtrafiken.Till YLE:s nättidning säger han dock vara övertygad av att västmetron kommer att öppna enligt tidtabellen, den 15 augusti. Ursprungligen skulle hela bygget kosta lite på 700 miljoner euro. När västmetron öppnar kommer man att klara sig med den kapaciteten till 2020-talet.

Västmetron kommer att ha sju nya stationer och två cirka 14 kilometer långa tunnlar. Västmetron dras under jord hela sträckan, delvis även under havet. Mellan de nya metrostationerna byggs 15 ventilationsschakt som sköter tunnelns luftväxling och tryckutjämning samt fungerar som nödutgångar. Vid en brand fungerar dessa som rökventilationsschakt.