Ny vd för Svensk Kollektivtrafik

Helena Leufstadius tillträder som vd för Svensk Kollektivtrafik i månadsskiftet april/maj. Foto: Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafiks styrelse har utsett Helena Leufstadius som ny vd för Svensk Kollektivtrafik. Helena kommer närmast från Sweco, där hon i nästan 5 år varit expertkonsult. Innan dess har Helena haft en rad nyckelpositioner i kollektivtrafikbranschen bland annat vd för Västtrafik Sjuhärad, vd Upplands Lokaltrafik och avtalschef på SJ AB.

 - Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklingen av Svensk Kollektivtrafik som den samlade kraften för medlemmarna i branschfrågor. Vi ska arbeta nära medlemmarna i vardagen, driva frågor proaktivt och sprida kunskap och erfarenhetsutbyte via olika kanaler och mötesplatser, säger Helena Leufstadius.

 - Helenas gedigna branscherfarenhet blir till stor nytta för organisationen och en rad strategiska frågor såsom framtidens järnväg och kollektivtrafikens roll i nya regioner, säger Ulf Nilsson, ordförande Svensk Kollektivtrafik.