Orimliga krav på resenärer i ny lag

Foto: Trafikverket

En ny lag kommer att skapa kaos och förvirring bland tågresenärerna. Det hävdar branschföreträdare för tågoperatörerna i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Från april måste alla tågresenärer hålla reda på hur lång tåglinjen är som de reser på. Är den kortare än 15 mil, och tåget bedöms bli minst 20 minuter försenat till slutstation, har man rätt till ersättning. Är linjen längre har man inte rätt till ersättning förrän förseningen är minst 60 minuter, och då med betydligt lägre belopp. Hur långt man reser, eller om man reser överhuvudtaget, har ingen betydelse.

I dag ordnar länstrafiken och tågföretag i de ­flesta fall ersättningstrafik vid större trafikstör­ningar. ­Enligt den nya lagen ska resenärerna på linjer som är kortare än 15 mil själva lägga ut pengar för taxi eller annan biljett och i efterhand få kostnader upp till 1 100 kronor täckta av trafikföretaget. Detta kommer att drabba barn och ungdomar som inte har en större summa pengar eller betalkort på sig och låginkomsttagare som inte har råd att ligga ute med över 1 000 kronor.

Dra tillbaka propositionen och låt tågoperatörerna lösa problemen tillsammans så att resenärerna får regler som de kan förstå och komma ihåg och trafikföretagen får chans att minimera problemen för resenärerna, menar undertecknarna av debattartikeln.