Hälften av svenska folket väljer kollektivtrafik

Foto: Wikimedia

Varannan svensk reser regelbundet med kollektivtrafiken. En stor andel av svenska folket, hela 42 procent, är växlare, det vill säga de reser regelbundet både med kollektivtrafiken och bilen. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern.

– 7 av 10 växlare har ett periodkort på fickan, vilket innebär att det inte är priset som är avgörande för valet mellan kollektivtrafik och bil. Snarare är det att erbjudandet i form av tider och linjer bättre behöver anpassas till det faktiska behovet, säger Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik i ett pressmeddelande.

Under 2015 ställdes en ny fråga om att komma fram i tid. Frågan ställdes till regelbundna resenärer och visar att 85 % svarar att de kom fram i tid vid sin senaste resa. Analysen visar att pendlare som reser med tåg drabbas mest av förseningar. Skillnaderna mellan till exempel buss och tåg är hela åtta procentenheter.

– Det är en viktig fråga som vi arbetar intensivt med tillsammans med våra medlemmar, alla resenärer måste kunna lita på att de kommer fram i tid. En fungerade och pålitlig tågtrafik är därför en högprioriterad fråga inom Svensk Kollektivtrafik och hela branschen, bland annat inom samarbetet Tillsammans för Tåg i Tid, säger Mattias Andersson.