Underhållsarbeten påverkar påsktrafiken

Foto: SJ

Under påsken genomför Trafikverket flera stora underhålls- och utbyggnadsarbeten för att förbättra kapaciteten på järnvägen. Det innebär att restiderna blir längre än vanligt på flera sträckor.

Från kvällen på skärtorsdagen 24 mars till och med annandag påsk 28 mars påverkas stora delar av SJs trafik av underhåll på järnvägen. I stort sett berörs all trafik söder om Stockholm, till Värmland/Oslo samt nattågstrafiken. Allra störst påverkan är det på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

– Vi tycker det är positivt att Trafikverket satsar på att förbättra kapaciteten på järnvägen och har känt till och planerat för detta sedan lång tid tillbaka. Vår tidtabell är redan anpassad efter påskens banarbete och vårt fokus har varit att hitta bästa möjliga lösningar för de som vill resa under påsk. En längre restid framför att byta till buss uppskattas av våra kunder och därför har vi försökt ge så många tåg som möjligt en alternativ resväg, säger Åsa Larsson, ansvarig för SJs externa kommunikation i ett pressmeddelande.