Ramböll Sverige gör all time high

Foto: Ramböll

Ramböll Sverige gör ett all time high-resultat med en omsättning på 1 526 miljoner kronor, en ökning med 5,7 procent från 2014. Företaget har de senaste sex åren förbättrat sitt resultat. Ramböllkoncernen ökade sin omsättning med 28 procent under 2015, men resultatet påverkas av besvärliga marknadsförhållanden.  Trots en ökad konkurrens på den svenska marknaden har Ramböll Sverige gjort ett rekordresultat i kombination med en positiv tillväxt. Omsättningen ökade 5,7 procent från 2014, från 1 443 miljoner kronor till 1 526 miljoner kronor. EBITA var på 127,4 miljoner kronor 2015, jämfört med 122,1 miljoner kronor 2014.  − Vi fortsätter att växa och gör ett väldigt fint 2015 vilket jag är mycket stolt och glad över. Det rör sig på marknaden och Ramböll har blivit en stark aktör inom samhällsbyggnadssektorn. Vår ständiga utveckling av vår leveransmodell för att säkerställa kvalitet och möta marknadens ökade krav är en viktig nyckel i detta, säger Bent Johannesson, vd för Ramböll Sverige.  Under året har många intressanta uppdrag vunnits både på den lokala och globala marknaden, bland dem ett av världens största fjärrkyleprojekt i Mecka i Saudiarabien och ett av Nordamerikas största pågående infrastrukturprojekt där en ny bro ska byggas över St. Lawrence-floden i Montreal, Kanada. I Sverige har man bland annat vunnit uppdraget att göra åtgärdsvalsstudien för den nya höghastighetsbanan Linköping-Borås. Det låga oljepriset är en faktor som påverkat Rambölls globala verksamhet och årsresultat i koncernen, i synnerhet inom Olja & Gas, ett tjänsteområde som inte finns inom Ramböll Sverige. De verksamheter som gått bäst inom koncernen är Energy, Ramböll Sverige och Ramböll Finland.