Storstadsliberaler säger nej till höghastighetsbanor

Höghastighetsbanornas sträckning i Sverige. Karta: Trafikverket

Liberalerna i Skåne, Stockholm och Göteborg vill stoppa planerna på höghastighetståg i Sverige. På dagens DI debatt skriver liberala företrädare för de tre storstadsregionerna att de över 300 miljarderna, som höghastighetsbanorna sannolikt skulle kosta, istället bör användas på upprustningar av befintlig järnväg och utbyggnad av den mer effektiva regionala tågtrafiken.

 - Skåne och Sverige behöver mer och bättre spårbunden trafik. Men vi måste utgå ifrån vad som ger mest nytta för skattebetalarna - då är höghastighetståg fel prioritering. Först måste vi se till att den befintliga järnvägen fungerar som den ska och bygga ut och rusta upp den regionala trafiken, säger Gilbert Tribo (L) gruppledare. 

Sverige och i synnerhet Skåne lider av stora kapacitetsbrister i järnvägen. Det finns ett stort utbyggnadsbehov för att eliminera dagens flaskhalsar i järnvägen och knyta samman det flerkärniga Skåne. Det eftersatta underhållet av järnvägen skapar idag frekventa förseningar som riskerar att rasera resenärers och företags förtroende för spårbunden trafik. En satsning på höghastighetståg i Sverige skulle sannolikt tränga undan viktiga infrastruktursatsningar för att åtgärda kapacitetsbristerna i Sveriges och Skånes järnväg.

- För medborgare och företag i Sverige och i Skåne är en modern och pålitlig regional tågtrafik viktigast - Så knyter vi samman Skåne och skapar förutsättningar för tillväxt och ett brett arbetsmarknadsdeltagande i Skåne, säger Cristina Glad (L), oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden.

Därför säger Liberalerna nej till höghastighetsbanor:1. Staten måste först säkerställa att tågtrafiken som finns fungerar bättre för människor och företag.

2. Kostnaderna för höghastighetsbanor, över 300 miljarder utan stationer och anslutningsbanor, motsvarar 15 års ordinarie statliga investeringar i infrastruktur. Andra projekt riskerar att trängas undan.

3. Forskningen visar att satsningar på spårbunden trafik främst är lönsam i ett regionalt perspektiv. Höghastighetstågen tillför inget till regionaltrafiken utan kommer tvärtom tränga undan region- och pendeltåg från spåren i storstadsregionerna (se 4).

4. Höghastighetstågen kommer inte gå på egen räls in i citykärnorna. Det begränsar nyttan för höghastighetstågen i stort och i synnerhet för storstadsregionerna.

Andra mål och projekt som Liberalerna i storstadsregionerna prioriterar:

Generellt:- Bättre underhåll och upprustning av befintliga spår, inte minst i storstadsregionerna- Förstärkningar av regionala spår och tågtrafik- Upprustade och utbyggda stambanor för 3,5 tim restid Malmö-Stockholm, resp 2,5 tim Stockholm-Göteborg 

Specifikt:- Stambanan Malmö-Hässleholm- Västkustbanan norr om Helsingborg- Ostlänken Stockholm-Linköping- Snabbtåg Göteborg-Landvetter-Borås