Infranord bygger höghastighetsbana genom Sörmland och Östergötland

Arkivbild

Infranord och Trafikverket har undertecknat ett kontrakt gällande förberedelser inför byggnation av en ny höghastighetsbana genom Sörmland och Östergötland.  Kontraktet gäller Ostlänken OL2500 Entreprenad Kardonbanan från Åby till Händelö och ingår i Trafikverkets projekt Ostlänken. Kontraktssumman uppgår till 92 miljoner kronor på tre år.   

Projektet syftar till att bygga en ny förbindelse mellan Södra stambanan och en ny godsbangård i Norrköping och omfattar byggnation av sju kilometer järnväg.

Det här är ett strategiskt viktigt projekt och jag är glad att Infranord har fått förtroendet och därmed får vara del i förberedelserna för höghastighetsbanor i Sverige. Dessutom ger det oss möjlighet att etablera Infranord ytterligare i en expansiv region, säger Helene Biström, vd, Infranord.

Utöver spårbyggnation omfattar uppdraget även nya spårväxlar, vägskyddsanläggningar, bullerskärmar och tillhörande kanalisation, kontaktledning, el-, signal och telebyggnation. Projektstart är beräknad till juni 2019 med slutdatum i juni 2022.

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare.