Omfattande investeringar i järnvägen i Kanada

Foto: Wikimedia Commons

Kanadas nationella järnvägsbolag Canadian National (CN) har sjösatt en investeringsplan på 2,9 miljarder dollar under 2016 för att öka effektivitet i järnvägsnätet, stödja långsiktig tillväxt och förbättra säkerheten.

– CN investerar långsiktigt och planerar igen ett betydande investeringsprogram för 2016 för att stödja ett säkert och välfungerande järnvägsnät och för att höja för effektivitet och kundservice. Trots det rådande osäkra ekonomiska klimatet är det goda tider för att stärka vår stärka vår infrastruktur, därför att vi kan göra det arbetet snabbare och till ett bättre pris, säger CN:s vd Claude Mongeau.