Kanadensiska Järnvägarna investerar 1,9 miljarder dollar

Foto: CN

Kanadensiska nationella järnvägsnätet, CN, tillkännagav nyligen att man planerar att under 2013 investera cirka 1,9 miljarder kanadensiska dollar för underhåll och uppgradering av sitt järnvägsnät. Pengarna sak också användas för att utveckla verksamheten och förbättra kundservicen.

– CN har åtagit sig att driva en säker och miljövänlig järnväg men ständiga förbättringar av servicen och hitta nya möjligheter att växa till en låg marginalkostnad, säger Claude Mongeau, vd och koncernchef.– Infrastrukturinvesteringar, förvärv av nya lok och utrustning och förbättring av våra IT-system kommer att bidra till att stödja vår operativa verksamhet och service. Investeringarna kommer också att göra våra kunder mer konkurrenskraftiga både på den inhemska och på globala marknader och positionera oss för ytterligare affärsmöjligheter när det gäller intermodala transporter, under 2013 och därefter. "Mer än 1,9 miljarder kanadensiska dollar kommer att läggas på spåranläggningar och att förbättra produktiviteten och trafikflödet inom nätverket. Investeringen kommer att omfatta utbyte av järnvägsräls och andra banarbeten och broarbeten samt skapa kapacitets och produktivitetsförbättringar.