CN avbryter förstudie om järnmalmstransporter

Foto: Larz Lents

Kanadensiska Statliga Järnvägsbolaget, CN, meddelade nyligen att man avbryter en förstudie om att bygga en järnväg och terminalhantering som en möjlighet transportera järnmalm från gruvorna i Quebec och Labrador.Förstudien inleddes i augusti av CN och dess partner "La Caisse de dépôt et placement du Québec", tillsammans med en grupp bestående av sex gruvbolag. Studien har gått framåt stadigt under de senaste månaderna. Men nu har de nuvarande marknadsförhållandena lett förväntade förseningar av gruvutvecklingsprojekt i och kring Labrador.

En gemensam översyn av projektet tillsammans med gruvbolagen visar att olika behov för varje enskilt projekt kommer att göra det svårt att nå de kritiska volymer av järnmalm som krävs för att motivera en ny järnvägsinfrastruktur och terminal.Beslutet av vissa gruvbolag i regionen att inte gå med i gruppen som stödjer projektet är också en faktor, tillsammans med de mycket lägre volymer järnmalm som nu förväntas procuceras inom en överskådlig framtid.

– Vi har gjort stora ansträngningar och lagt resurser på förstudien, men mot bakgrund av dessa omständigheter har CN tagit beslutet att det inte är lämpligt att fortsätta med förstudien just nu, säger Luc Jobin, vice vd och Chief Financial Officer för CN.