Dubbelspår ska knyta ihop städerna på Östlandet

Foto: Jernbaneverket

Norska Jernbaneverket har presenterat en plan för dubbelspår på Östlandet, som kommer att knyta städerna på Östlandet närmare varandra. Efter att ha övervägt tre alternativ har Jernbaneverket fastnat för det tredje, sträckan mellan Nykirke och Barkåker, som det bästa alternavit för nytt dubbelspår.

– Alternativ 3 är sammantaget det bästa alternativet. Det rankas högst i den socioekonomiska analysen och ger bäst funktionalitet järnvägstekniskt.  Vi är därför övertygade om att detta är den bästa lösningen för Vestfoldbanen i ett större perspektiv, säger planeringschef Elsebeth A. Bakke på Jernbaneverket.

Ett slutgiltigt beslut väntas fattas i de berörda kommunerna i oktober 2016. Enligt den nationella transportplanen är det tänkt att dubbelspåret mellan Nykirke och Barkåker ska stå klart till 2024 med planerad byggstart 2019.