Krav på regeringen efter id-kontroller

Foto: Christer Wiik

Den svenska kollektivtrafikbranschen riktar nu ett krav på regeringen om kompensation för arbetet med ID-kontroller ombord på tåg, bussar och färjor mellan Danmark och Sverige. Totalt beräknas man ha haft extra kostnader på minst 5,4 miljoner kronor.

– Vi menar att det i grunden är en uppgift för polis och tull att kontrollera identitet på människor som reser över gränsen. Därför kräver vi kompensation, säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

– Vi protesterade redan när förslaget om denna lag lades fram. Hela lagprocessen var oerhört forcerad och dialogen med branschen inför införandet var i det närmaste obefintlig. Inte blev det bättre av att den lag och den förordning som sedan beslutades är oerhört svepande och ger lite vägledning till de företag och deras medarbetare som ska utföra ID-kontrollerna på plats, varje dag, säger Anna Grönlund, vice VD Sveriges Bussföretag, bransch- och arbetsgivarorganisation för nära 400 svenska busstrafikföretag.

– Tågföretagen har drabbats hårt av kravet på ID-kontroller. Våra företag har i dialog med resenärer förstått att många övervägt alternativa transportmedel för trafik till och från Danmark. Införandet av ID-kontroller kan alltså få till följd att människor långsiktigt väljer den egna bilen framför kollektiva färdmedel, något som inte alls rimmar med regeringens transport- och klimatpolitiska mål, säger Björn Westerberg, vd branschföreningen Tågoperatörerna som driver frågor av intresse för tågoperatörer verksamma i Sverige samt andra kommersiella aktörer i järnvägssektorn.

Riksdagen beslöt i december 2016 om införande av transportöransvar och identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg. Den 4 januari 2016 trädde förordningen om vissa identitetskontroller i kraft, vilken innebär att transportören ska kontrollera att passagerare som färdas med buss, tåg eller med passagerarfartyg som genomför resor som är 20 nautiska mil eller kortare till Sverige från Danmark innehar en giltig identitetshandling med fotografi.