Fortsatta id-kontroller mellan Danmark och Sverige

X2000 på Hovedbanegården i Köpenhamn. Foto: Stefan Nilsson

Nu har regeringen beslutat att förlänga id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige. Beslutet börjar gälla den 4 november och upphör den 4 februari 2017 och gäller för passagerare som reser från Danmark till Sverige med buss, tåg eller passagerarfartyg. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Lagen om som reglerar nuvarande id-kontroller trädde i kraft den 21 december 2015. Lagen ger regeringen en befogenhet, alltså en möjlighet, att i förordning meddela bestämmelser om att id-kontroller ska genomföras vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Sådana åtgärder får vidtas i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten.

- Situationen i vår omvärld är osäker och det går inte att just nu förutse utvecklingen. Regeringen har följt utvecklingen noga på flera områden för att kunna fatta ett så väl avvägt beslut som möjligt. Sverige förlänger mot denna bakgrund id-kontrollerna i tre månader. Regeringen bedömer att de för närvarande är nödvändiga med hänsyn till den allmänna ordningen och inre säkerheten i Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

 Om inte behovet av id-kontroller skulle visa sig kvarstå om tre månader ser regeringen att de då kan avskaffas. Men Steen Christiansen, ordförande för Greater Copenhagen-samarbetet vill se att kontrollerna redan tas bort nu och han uppmanar den svenska regeringen att snabbast möjligt ompröva beslutet om fortsatt id- och gränskontroll.

- Id kontrollen har existerat i ett år och en svensk rapport har med all tydlighet dokumenterat att kontrollen redan har skadat den gemensamma arbetsmarknaden omkring Öresund. Kontrollen hämmar tågdriften över Öresund och försvårar vardagen för tusentals pendlare, säger Steen Christiansen och tillägger:- Id- och gränskontrollen är ett allvarligt hot mot sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Greater Copenhagen. Vinsterna från 16 års integration undermineras.Källor: Regeringen, Greater Copenhagen