Markundersökningar i Skandiahamnen

Trafikverkets borrbandvagn. Foto: Trafikverket

Mellan Pölsebo och Skandiahamnen i Göteborg ska nu Trafikverket påbörja geotekniska markundersökningar med hjälp av en borrbandvagn. Åtgärderna som inleds i slutet av februari är en del av projekteringsarbetet med att bygga dubbelspår på den aktuella järnvägssträckan.

Byggstart planeras till år 2017 och under hösten 2018 beräknas det nya dubbelspåret kunna trafikeras, meddelar Trafikverket.