Rälsen på sträckan Båstad till Vejbyslätt slipas

Foto: Trafikverket

Från och med torsdag den 11 februari klockan 20.00 och en vecka framåt, kommer rälsen på sträckan Båstad till Vejbyslätt att slipas.

– Det var i samband med detaljerade undersökningar av rälsen gjorda av Trafikverkets experter som behovet av slipning uppdagades, säger Erik Lööv, projektchef för Projekt Hallandsås, i ett pressmeddelande.

Undersökningarna är en del av åtgärdsprogrammet för att komma till rätta med vibrationsproblemen på sträckan Vejbyslätt till Båstad.

– Det vi gör är helt enkelt att justera den initiala fräsning som gjordes när rälsen lades, för att optimera systemets livslängd. Det är ett arbete vi skulle ha gjort hur som helst, men vi väljer nu att tidigarelägga slipningen för att utesluta att det är orsaken till vibrationerna, som vi vet kan påverka resandekomforten, säger Erik Lööv.

Spårslipningen kommer i första hand utföras nattetid för att påverka tågtrafiken så lite som möjligt. Vid slipningen kommer tågen att köra med enkelspårsdrift på sträckan Båstad till Vejbyslätt.