Eitech tar uppdrag av Trafikverket

Foto: Trafikverket

Eitech flyttar fram sin position inom infrastrukturområdet genom ett fortsatt förtroende från Trafikverket. Företaget har bland annat tecknat ett nytt serviceavtal omfattande samtliga tekniska system i Citytunneln i Malmö och i tunneln i Hallandsåsen samt utökat sin medverkan i projekt Citybanan i Stockholm.– Med ansvar för leverans av bland annat styrutrustning, kameraövervakning och brandlarm var vi en betydande leverantör när Citytunneln byggdes i Malmö. Självklart känns det stimulerande att vi nu utökar vårt bidrag genom ett tillskott i serviceåtagandet för de tekniska systemen i Citytunneln, säger Lars Kjällström, serviceansvarig inom automation i Eitech i ett pressmeddelande.Lars förklarar att det nya serviceavtalet även omfattar samtliga tekniska system i Hallandsåstunneln, ett projekt där Eitech levererat hela elanläggningen och som öppnades för trafik i december 2015. Avtalen gäller till och med den 30 mars 2019 med en möjlig förlängning fram till 2021-03-30.Eitech har också tecknat ett nytt ramavtal med Trafikverket omfattande styr och övervakning av järnväg och väg i hela Sverige. Ett avtal som gäller fram till och med den 1 januari 2018.– Genom Eitechs pågående järnvägsentreprenader, ovan nämnda nya uppdrag samt det nya ramavtalet omfattande styr och övervakning av komplexa infrastruktursystem och byggnadsventilation stärks vår marknadsposition ytterligare inom Infrastrukturområdet,  säger Björn Hellström, ansvarig för Eitechs automationsverksamhet i pressmeddealndet.