Öresundslinjen rustas

Foto: Wikipeida

Både våren och hösten kommer att bli en hektisk tid på Öresundslinjen under 2016. Sund & Bält tog över underhållet av linjen den 1 september förra året, och i år har man tagit fram arbetsplaner för en omfattande översyn och förebyggande reparationsarbeten på sträckan.  

– Arbetena planeras i samarbete med Banedanmark och DSB så att de stör tågtrafiken så lite som möjligt. Många arbeten kommer att utföras på natten när det är mindre trafik, säger Kristian Madsen, chef för järnvägs tekniska anläggningar i Sund & Bält i ett pressmeddelande.Förutom att arbeta med spår och kontaktledningar under den planerade verksamhetsperioden ska diken och grönområden längs spåret rensas så att dränering av banvallarna fungerar som den ska. Hela Öresundområdet ligger låglänt och det betyder att man ständigt måste se till att vattnet dräneras.

Sund & Bält skrev i December 2015 kontrakt med Eltel för järnvägstekniskt underhåll av både Stora Bält- och Öresundslinjen.

– Avtalet ger oss möjlighet att skapa synergieffekter genom att använda personal och förnödenheter bästa möjliga sätt. I samarbete med Eltel kan driva och underhålla systemen optimalt till förmån för tågpassagerarna, säger Kristian Madsen.

Öresundslinjen består av cirka 12 kilometer järnväg för passageraretrafik och 6,2 kilometer järnväg som idag huvudsakligen används för godstransporter. Trots den relativt korta sträckan är Öresundslinjen, som bland annat trafikerar Köpenhamns flygplats, en av de viktigaste transportsträckorna i Danmark med mer än 30 000 resenärer dagligen.