Skånetrafiken handlar upp spårvagnar till Lund

Visionsbild över spårväg i Lund. Bild: Region Skåne

Nyligen inleddes upphandlingsprocessen inför ett nytt spårvägsprojekt i Lund. Samtidigt har Skånetrafiken nu inlett upphandlingen av spårvagnarna plus underhållet av dem. Det rapporterar Skånska Dagbladet.

Den nu aktuella upphandlingen omfattar leverans av sju spårvagnar 2018-2019 samt underhåll under tio år. Anbuden ska vara inne senast den 15 april. Här finns dessutom en option på leverans av ytterligare en-tre spårvagnar. Utöver de båda nu aktuella upphandlingarna kommer ytterligare två längre fram, gällande depån respektive trafikeringen.

Möjligheten att lämna anbud på spårvägsbygget öppnades strax efter kommunfullmäktiges igångsättningsbeslut den 17 december som fattades trots att hela finansieringen inte är klar.