Länsstyrelsen har godkänt järnvägsplanen för Olskroken

Skansen Lejonet i Göteborg. Foto: Kasper Dudzik

Länsstyrelsen i Västra Götaland har sagt ja till järnvägsplanen för Olskroken planskildhet. Därmed kan planen gå vidare för fastställelse, som är nästa steg i planeringsprocessen. Det skriver Trafikverket.

Olskroken i Göteborg är en av de allra viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra Stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. I samma punkt ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan. Detta gör denna punkt till en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik.

En ombyggnad i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, är nödvändig och kommer att höja kapaciteten och öka framkomlighet och driftsäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna.

Olskroken planskildhet ingår i planen och byggstart är planerad till år 2018. Beräknad trafikstart är år 2023/2024.

Att Länsstyrelsen nu tillstyrker järnvägsplanen innebär att Trafikverket som planerat kan gå vidare och skicka planen för fastställelse. När planen väl är fastställd kan den överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan.

Granskning av järnvägsplanen pågick mellan den 14 september och 4 oktober 2015. Alla som då lämnade synpunkter på planen kommer att få återkoppling i samband med att den nu skickas in för fastställelse. Detta sker genom ett så kallat granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kommer inte att läggas ut på webben. Dokumentet kommer dock att finnas tillgängligt via Trafikverkets diarium i samband med att planen skickas för fastställelse.

Källa: Trafikverket