"Finska järnvägen bör prioritera grundreparation av existerande sträckor"

Nu kan man följa tågen i realtid runt om i Finland. Den webbläsarbaserade lösningen fungerar på alla enheter. Tågen på kartan utnyttjar GPS-positionering samt Trafikverkets uppgifter om hur människor färdas med kollektivtrafik. Tjänsten ger resenärerna den bästa och mest aktuella informationen om tågtrafiken. Bild: VR

Vad är viktigare – goda kommunikationer eller grundförbättrade lågutnyttjade järnvägar?

- Det är viktigare att fort få i gång en grundreparation av existerande järnvägsnät i Finland än att debattera huruvida man kan börja bygga nya förbindelser under nuvarande regeringsperiod anser finländska tågoperatören VR:s vd Rolf Jansson.

– Att bygga nya järnvägar är så pass stora projekt att de oundvikligen tar många år att genomföra, sade Rolf Jansson, vd för VR nyligen till finländska tidningen Lännen Media.

Han efterlyser därför snarare snabba satsningar på en grundlig förbättring av de existerande järnvägarna. Det skulle förbättra tågtrafikens förutsättningar på kortare sikt.

Enligt VR skulle en satsning på 200 miljoner euro i grundsaneringar korta av resorna med i medeltal åtta minuter.

– Vi har räknat ut att får man bort de hinder som nu gör att tågen kör långsammare sparar man på kort tid 20 miljoner euro om året, säger Jansson.