Tågkaoset fortsätter nästa sommar

Trafikverket bygger ut södra stambanan nästa sommar. Foto: Trafikverket

De kommande åren färdigställs och påbörjas flera stora satsningar på järnvägen i södra Sverige. För att på sikt göra resorna pålitligare bygger Trafikverket bland annat ut södra stambanan mellan Malmö och Lund vilket märks extra mycket under en vecka nästa sommar.

Nästa sommar måste pendeltåg och regionala tågtrafiken mellan Malmö och Lund stoppas under en veckas tid. Detta sker på grund av en utbyggnad som ska göra järnvägen mer robust, störningarna färre och din resa med tåg enklare.

– Vi arbetar alltid tillsammans med tågtrafikbolagen för att inte störa trafiken mer än nödvändigt, säger Ola Malmberg Underhåll Syd järnväg. Vi undviker i mesta möjliga mån att påverka vardagen för dig som pendlar, men vissa arbeten kräver avstängning för att kunna genomföras så smidigt och snabbt som möjligt och med säkerheten främst.

Arbetet nästa sommar är en del av arbetet med att bygga de fyra nya spåren mellan Malmö och Lund, där det idag finns enbart två spår. Att rusta järnvägen och samtidigt släppa fram så många tåg som vill köra är en svår ekvation. För att kunna genomföra utbyggnaden krävs en omledning av tågtrafiken. Under 2020-2022 kommer tågtrafiken att gå på två nya, men tillfälligt placerade spår, bredvid järnvägen. De tillfälligt placerade spåren kommer att ha en högre standard än de gamla spåren som tågtrafiken går på idag. 

När Trafikverket leder över trafiken till tillfälligt placerade spåren, kommer tågtrafiken att vara helt avstängd under några dagar i mitten av augusti 2020. Under den här perioden kommer det vara svårare att ta sig fram. Planera din resa i förväg och se gärna möjligheter till samåkning. Mer information om störningar och hur trafiken anpassas under tiden kommer innan nästa sommar.