Rapport: Dieseltågen ska bort från brittiska järnvägsnätet

Dieseldrivet tåg lämnar brittiska staden Loughborough. Foto: Great Central Railway

Brittiska järnvägsindustrins olika planeringsorgan har upptäck att industrin och regeringen kan leverera en stegvis minskning när det gäller koldioxidutsläpp vid järnvägen genom att ta bort dieseltågen från passagerarnätet före 2040.

Storbritanniens järnvägar spelar också en avgörande roll när det gäller att stödja den brittiska ekonomin fram till ett planerat nollutsläppssamhälle senast 2050, enligt en ny rapport.

Rapporten, som publicerades av Rail Industry Decarbonisation Task Force och Rail Safety and Standards Board (RSSB) presenterades nyligen för den brittiska järnvägsministern, Andrew Jones.

Brittiska järnvägen har nått redan en naturligt låg nivå när det gäller koldioxidutsläpp. Trots att järnvägen utgör cirka 10 procent av alla resor i Storbritannien är den ansvarig för mindre än 2,5 procent av de totala transportutsläppen och cirka 0,6 procent av Storbritanniens totala utsläpp.

Arbetsgruppen upptäckte dock att industrin och regeringen har möjlighet att bidra till en stegvis förändring av alla järnvägsutsläpp genom att avlägsna alla dieseltågen från passagerarnätet.

Regeringen har välkomnat rapporten.

Batteri, vätgasdrift och elektrifiering kommer tillsammans att spela en viktig roll, enligt ledande experter på hållbarhet och rullande materiel.

De anser att godskorridorer står inför en annan utmaning eftersom det för närvarande inte finns några hållbara alternativ till diesel, bortsett från full elektrifiering. Därför rekommenderar experterna att ytterligare arbete görs för att utforska godstransporternas potential i alla lägen.

Branschen har uppmanat beslutsfattarna att arbeta tillsammans i syfte att utveckla en nationell strategi så att alla kan spela sin roll för att uppnå nollutsläppsnivå på järnvägen i linje med nyligen lagstiftade mål i Storbritannien.

Arbetet bör börja genom identifiering av investeringsnivåer, tidsplaner och viktiga beslutspunkter under de kommande 30 åren. Detta ska ske med hjälp av effektivare strukturer, ramar och målsättningar och genom skapandet av ett fullständigt FoU-program som stöd.