Extra veckovisa avgångar införs med godståg från Ålborgs hamn

Den fysiska ramen för godstågstransporter i Ålborg boomar just nu. Ålborg hamn håller på att få en stor järnvägsareal på 43 000 kvadratmeter, som gör hamnens infrastruktur redo för framtiden.  Foto: Port of Aalborg

År 2016 blev Ålborg hamn en del av DB Cargo Scandinavias långtgående järnvägsnät, och sedan dess har godstågstransporter till och från Ålborg hamn startat ordentligt. Godstransporter med järnväg växer bland Nordjyllandsföretag och därför ökar antalet veckovisa avgångar från hamnen i Alborg nu från tre till fyra.

Rasmus Munk Kolind, kommersiell chef på Ålborg Logistics Hamn, är nöjd med denna utveckling, som ser ökningen som ett avgörande steg i riktningen mot att ytterligare integrera godstågtransporter i företagens transportmix.

- Det är glädjande att frekvensen för avgångar fortsätter att öka. Vi upplever en ökande efterfrågan på godstågtransporter, och om denna trend ska fortsätta är det viktigt att vi fortsätter att förbättra ramverket och affärssaken för kunderna. Frekvens spelar en stor roll här, och förhoppningsvis kan vi under de kommande åren öka antalet avgångar ännu mer och med tiden erbjuda avgångar varje dag. Just nu arbetar vi nära med DB Cargo för att säkerställa avgångar varje veckodag 2021, och det finns faktiskt en god chans att vi når detta mål redan under 2020, säger Rasmus Munk Kolind.

Den extra veckovisa avgången innebär att antalet veckovisa avgångar till och från Ålborg hamn har fördubblats på mindre än ett år. Enligt Rasmus Munk Kolind är detta ett uttryck för att utvecklingen inom godstågtransporter - efter flera års förberedelser - nu börjar öka hastigheten på allvar.

- Godstransporter har en enorm potential, och till och med genom koronakrisen har vi sett ett växande antal vagnar och samtal. Det har bara stärkt vår tro på att transportsättet kommer att vara en avgörande del av framtidens godstransporter. I detta sammanhang kommer den gröna agendan troligen också att spela en viktig roll i utvecklingen, eftersom godstransporter med järnväg har ett betydligt mindre klimatavtryck än de mer utbredda transportsätten, säger Rasmus Munk Kolind.

- Med våra investeringar och det generellt bättre ramverket för godstågtransporter förväntar vi oss att vi kan bidra till att stödja den positiva utvecklingen, avslutar Rasmus Munk Kolind.