Getingmidjans nya järnvägsbro monteras

Millimeterarbete när järnvägsbron monteras. Foto: Trafikverket

I strömmande vatten monterades Getingmidjans nya järnvägsbro på nästan 200 meter och över 1 400 ton in på millimetern. Ett tekniskt och mycket tidskritiskt arbete. Den nya bron lyftes på plats från pråmar och med hjälp av avancerad lyftutrustning. Ett precisionsjobb med små marginaler som var beroende av bra väderförhållanden utan allt för kraftiga vindar.

Bron över Söderström anlände på pråmar till Söder Mälarstrand sent på kvällen söndagen den 14 juli. Det är bland den längsta och tyngsta last som fraktats från Västerås hamn. Att enbart köra bron från Västerås till Stockholm är i sig ett stort precisionsarbete. Sammanlagt hjälptes fem båtar åt. Två på vardera långsida samt en i fören och en i aktern. Den femte båten banade väg för lasten då det inte gick att väja undan för andra båtar.

Väl i Stockholm fördröjde och försvårade sämre väderförhållandena en del jobb såsom att förtöja bron i inseglingsposition. Trafikverket hade även tekniska svårigheter med förankringspråmen som gjorde att det jobbet tog lite längre tid. När väderförhållanden förbättrades roterades transportpråmarna och förankringspråmen i rätt läge för att sedan kunna skjutas in mellan brostöden. 

– Att lyftet senarelades ett par dagar på grund av väderförhållanden med både regn och hård vind är inget som ska påverka färdigställandet av sommarens arbeten. Vi har nämligen bra med luft i tidplanen för att kunna hantera den här typen av situationer, säger Kent Sahlman projektchef på Trafikverket för arbetet med Getingmidjan.

Tidsramen på åtta veckor var styrande för hur man kunde riva bron med befintlig järnvägsanläggning och för hur den nya bron inklusive järnvägsanläggning kunde monteras. Själva lyftet var ett av de mest kritiska momentet som genomförts den här sommaren. 

– Vi har använt lyftvagnar på pontoner istället för kran för att lyfta på bron. Ett mycket effektivt och tekniskt intressant arbetssätt som gjorde det möjligt att få hela bron över Söderström lanserad på endast ett fåtal dagar, säger Lahja Forssbeck Rydberg, projektledare för brobytet på Trafikverket. 

Bron är nu upplagd på de temporära stämptorn som monterats som stöd runt bropelarna. Arbetet med att fixera de nya brolagren som bron ska vila på fortsätter. På bron monteras även rälen med direktinfästa rälsbefästningar av en typ som kallas DFF 300.