Pendeltågen punktliga till 92,8 procent

93 pendeltåg av 100 i tid. Foto: AleWi

Första halvåret 2019 landar punktligheten för pendeltågen på 92,8 procent. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med samma period 2018. Fortsatt finns dock utmaningar kopplat till infrastrukturen, olyckor och tillbud som tillsammans stod för över 7 av 10 förseningsminuter i juni.

– Jag konstaterar att vi i år har möjliggjort för fler resenärer att komma i tid till jobb, utbildning och fritid jämfört med i fjol. Att 93 pendeltåg av 100 nu är i tid är ett första steg framåt. Det visar att vårt nya samarbete med MTR och Trafikverket ger resultat. Samtidigt finns ingen anledning att slå sig till ro. Att hålla i den positiva utvecklingen kommer kräva fortsatt hårt arbete från alla parter, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL.

 – En tillkommande punktlighetssatsning sedan i juni är ett pilotprojekt med mätutrustning på tågen. De mäter infrastrukturens skick längs med banan i syfte att upptäcka avvikelser som då kan åtgärdas innan de leder till fel som påverkar trafiken. Då det bästa underhållsarbetet är det förebyggande ser jag gärna fler satsningar likt denna framöver, fortsätter Kristoffer Tamsons.

– Nu måste vi se till att fortsätta arbetet för en mer punktlig pendeltågstrafik. Den samverkan vi inlett ger resultat, men måste få fortsätta, intensifieras och bli långsiktig. Det är vi gemensamt skyldiga dagens och morgondagens resenärer på den svenska järnvägen, avslutar Kristoffer Tamsons.