Bjerking mäter hur utbyggnaden av tunnelbanan påverkar omgivningen

Bjerking gör vibrationsmätningar i tunnelbanan. Foto: Bjerking

Stockholms län är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Därför ska tunnelbanan byggas ut med nya spår och flera nya stationer. Bjerking har fått det prestigefulla uppdraget att ta hand om hur omgivningen påverkas av utbyggnaden.

Stockholm växer så det knakar. Länets befolkning ökar med cirka 40 000 personer varje år. Det ställer krav på bättre resmöjligheter. Satsningen på tunnelbanan är viktig för regionens framtid. Bjerkings enhet för omgivningskontroll och vibrationer, OKV, har fått i uppdrag att hand om omgivningspåverkan kring de nya spåren och stationerna på en av de nya sträckorna. Bjerkings uppdrag består i att utföra vibrations-, stomljuds- och bullermätningar är värt hela 40 miljoner kronor.

– Det är roligt att Bjerking hjälper till i utbyggnaden av Stockholms tunnelbanenät. Uppdraget är ett av de största i sitt slag gällande mätning av omgivningspåverkan och innehåller en mängd utmaningar som vi ser fram emot att hantera, säger Kalle Ekbladh, Enhetschef Omgivningskontroller - vibrationer.

Bjerkings uppdrag handlar om Kungsträdgården – Hammarby kanal, Sofia – Gullmarsplan, Gullmarsplan – Sockenplan samt Hammarby kanal – Nacka. Längs med flera av dessa utbyggnadssträckor finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader där Bjerking ska utföra mätningar, bland annat. Nationalmuseum, Grand Hotell samt ett flertal kyrkor däribland Sofia kyrka.

Ansvaret för att planera, projektera och bygga tunnelbanan ligger hos Region Stockholm. Hela det nya tunnelbanenätet byggs under jord och stationerna kommer att ligga mellan 30 och 100 meter under markytan. De stora byggarbetena för den nya sträckan från Kungsträdgården till Nacka och Söderort är planerade att starta hösten 2019 och byggtiden är ca åtta år.