Billigare järnvägsunderhåll utan försämrad kvalitet

Foto: VTI

Underhållet av järnvägen i Sverige har blivit 11 procent billigare utan att kvaliteten för den skull har försämrats. Det visar en doktorsavhandling skriven av Kristofer Odolinski på VTI. VTI har regeringens uppdrag att utreda trafikens samhällsekonomiska kostnader och Trafikverket har fått de nya resultaten att använda som underlag för att räkna ut banavgifter.

Underhållet av järnvägen öppnades för konkurrens 2002 och allt fler privata entreprenörer fick med tiden kontrakt för att förebygga och åtgärda fel. Kristofer Odolinski har använt data från 1999 till 2011 som underlag för att med en ekonometrisk modell beräkna effekten på kostnaden av konkurrensen.

– Under den tiden har vi fått mer för pengarna i förhållande till de mått på kvalitet som jag haft tillgång till. Det finns fler kvalitetsmått som jag hade önskat ha med, som till exempel förseningar. Men det har inte varit möjligt, säger han.

Krav på spårstandard kopplat till högsta tillåtna hastighet är ett kvalitetsmått som finns med i uträkningen. Som passagerare kan man märka dålig kvalitet genom att tågen börjar skaka när de tar fart.