Hastigheten i Hallandsåstunnlarna sänks

Foto: Trafikverket

Sedan trafikstarten av Hallandsåstunnlarna den 13 december har det passerat cirka 80 tåg dagligen genom Hallandsås och vid fyra tillfällen har det rapporterats in att man upplevt skakningar och vibrationer ombord på tågen.

Då fenomenet endast uppstår vid ett fåtal tillfällen och på olika platser i och utanför tunneln så har Trafikverket valt att sätta ner hastigheten från 200 km/h till 140 kilometer i timmem under tiden vi undersöker orsaken till fenomenet.

– Jag tycker det är viktigt att vi inte spekulerar i orsaken innan vi fått alla delar av utredningen. Hittills har vi gjort flera mätningar som visar att spåren ligger korrekt men vi kommer att göra ytterligare mätningar för att verifiera våra tidigare resultat, säger projektchef Erik Lööv, Stora projekt.

Det arbete som nu pågår är dels att vi ser över den tekniska anläggningen och dels att operatörerna ser över om problemet kan vara relaterat till enskilda tåg.

– Detta påverkar inte säkerheten utan handlar till största del om att det kan kännas obehagligt och påverka resandekomforten, därför sänker vi hastigheten, säger Annika Canaki, distriktschef Underhåll Syd.