Upphandlinig av dubbelspår Ångelholm - Helsingborg har inletts

Västkustbanan. Foto: Trafikverket

Förfrågningsunderlaget för projektet Dubbelspår/Västkustbanan har annonserats, vilket är första steget i att handla upp en entreprenad som ska bygga dubbelspårsutbyggnaden. Förfrågningsunderlaget är det samlade underlaget som beskriver vad Trafikverket upphandlar, vilka krav man ställer på leverantörer och föremålet för upphandlingen samt hur anbud kommer att utvärderas.

Förfrågningsunderlaget består av flera dokument. Till exempel upphandlingsföreskrifter, administrativa föreskrifter, tekniska kravspecifikationer, ett kontraktsförslag och bilagor som eventuellt ska fyllas i samt standardbestämmelser.

Annonsering av upphandlingen sker i en allmänt tillgänglig databas på Trafikverkets webbplats. Förfrågningsunderlaget kommer att ligga ute för räkning under åtta månader innan anbuden tas in.