Ramboll tar lokaliseringsutredningen av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås

Upphandling klar för konsult i Göteborg–Borås. Foto: Trafikverket

Nu är det klart att den svenska teknikkonsulten Ramboll vinner upphandlingen för lokaliseringsutredningen av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås.

Kontraktet mellan Trafikverket och Ramboll för lokaliseringsutredningen skrevs på under tisdagen. Projektledarna, som deltagit i upphandlingen och utvärderat anbudsgivarna, känner sig trygga med resultatet:

– Vi har stor tilltro till den här leverantören. Tilldelningen baseras på en utvärderingsprocess med frågor som anbudsgivarna fått besvara och djupintervjuer med anbudsgivarnas uppdragsledningar, säger den ena projektledaren för Göteborg–Borås, Malin Odenstedt Lindhe.

– Ramboll var det företag som gjorde bäst ifrån sig, och som har möjlighet att leverera störst mervärde, säger projektets andra projektledare Jan Johansson.

Konsultkontraktet omfattar lokaliseringsutredningen för den västsvenska höghastighetsjärnvägen mellan de två städerna, men också samrådsunderlag för beslut om betydande miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning och underlag för tillåtlighetsprövning.

Samrådsunderlaget för beslut om betydande miljöpåverkan är ett underlag som lämnas till länsstyrelsen under planläggningsprocessens förstudie. Underlaget hjälper länsstyrelsen att bedöma om projektet kan antas innebära en betydande påverkan på projektets geografiska område och omnejd. Om projektet bedöms göra det så ska Trafikverket tillsammans med konsulten göra en miljökonsekvensbeskrivning, som används i vidare samråd med länsstyrelsen under planläggningsprocessen.

Den sista delen som konsulten har som uppdrag är underlag för tillåtlighetsprövning. Tillåtligheten för att börja bygga järnväg är det sista momentet i planläggningsprocessen, och tillåtlighet söks hos regeringen som antingen ger godkänt eller ber Trafikverket inkomma med kompletterande uppgifter.

– Det här är ett komplext, stort och, för Sverige annorlunda, uppdrag inom infrastruktur. Därför kändes det rimligt om än lite glatt överraskande att så många företag lämnade anbud och visade intresse för att vara med när vi planerar höghastighetsjärnvägen i Västra Götaland. Det gör oss stolta, säger projektchef Sara Distner.

Lokaliseringsutredningen börjar under sommaren 2019 och planeras löpa fram till 2022, när Trafikverket ska påbörja arbetet med järnvägsplaner. Mellan åren 2025 och 2027 planerar man att kunna börja bygga höghastighetsjärnvägen.