Sveriges största tågaffär undertecknad

Avtalssignering. Caroline Åstrand SJ (trea från vänster) och Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson 6.a från vänster. Foto: Skånetrafiken

Nu har det nya trafikavtalet mellan Öresundståg och SJ, som tar över trafikutförandet av Öresundstågen från december 2020 och åtta år framåt undertecknats. Det nya avtalet innehåller ännu fler parametrar som sätter kunden i centrum. Avtalet innebär också att 185 nya arbetstillfällen skapas i Sverige, flera av dem i Skåne.

Det nya avtalet har utformats med fokus på helheten i kundens reseupplevelse. Förbättringskraven i det nya avtalet är bland annat:

  • Fokus på att förenkla för kunderna på tågen och perrongerna förbättras både vid normalläge och vid störningar genom ökad bemanning och service.
  • Fordonsunderhållet förbättras under avtalsperioden genom öppnandet av en ny, modern tågverkstad/depå i Hässleholm som gör att fler tåg kan vara i drift samtidigt och därmed fler sittplatser tillgängliga. Ett optimerat underhåll, ökad kvalitet och effektivitet ökar också möjligheten att städa tågen bättre, vilket också är viktigt för helhetsupplevelsen.
  • De cirka 185 nya arbetstillfällena som kommer att skapas i Sverige under två år kommer att fördelas på de sju städerna Malmö, Hässleholm, Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Kalmar och Karlskrona. De nya tjänsterna består av tågvärdar, underhåll- och teknisk service samt städ.
  • Vid behov av ersättningstrafik så stärks den genom ett nätverk av bussar i beredskap.

Det nya avtalet är, till skillnad mot det tidigare, ett incitamentsavtal som innebär att SJ premieras för hög punktlighet, ökat resande och hög kundnöjdhet.

– Vi har ställt tydliga krav om punktlighet, kundservice, förbättrat underhåll och en väl fungerande ersättningstrafik som kommer ta kundupplevelsen till en ny nivå. SJ är det företag som i denna upphandling kunnat visa på bäst kvalité till lägst pris. Därför ser vi fram emot ett gott samarbete med SJ med fokus på både nuvarande och nya kunder som väljer resa hållbart med Öresundstågen, säger Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken.

– Öresundståg, Sveriges geografiskt största kollektivtrafiksystem är ett spännande uppdrag; det går i två länder, sex län och 50 orter, och är därmed en avgörande del av södra Sveriges funktion när det gäller arbetspendling och resande. Det är med allra största ödmjukhet och stolthet som jag skrivit under trafikeringsavtalet, säger Caroline Åstrand chef Division produkt på SJ.

– Jag är glad över att vi med det nya avtalet kan förbättra helhetsupplevelsen för alla resenärer på Öresundstågen. När det lönar sig för SJ att förbättra punktligheten och såväl fler som nöjdare kunder kommer det att märkas. Att vi får många nya arbetstillfällen gynnar skåningarna och våra medborgare, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.