SweMaint övertar Midwaggons godsvagnsunderhåll i Ånge

Midwaggon fokuserar på reparationer och underhåll av lok. Foto: SweMaint

SweMaint övertar Midwaggons godsvagnsunderhåll i Ånge. För knappt två år sen skedde samma sak i Borlänge. Midwaggon fokuserar framöver helt på lokunderhåll i Ånge. Lars Björn, vd i Midwaggon förklarar:

– Kraven på oss som underhåller och reparerar godsvagnar ökar successivt från både myndigheter och vagnägare. För att leva upp till dessa behövs omfattande utbildningar, certifieringar och utveckling av interna processer och IT-stöd. På sikt klarar inte en mindre aktör de här kostnaderna, det krävs en större volym för att verksamheten framöver ska fungera. Samtidigt ser vi att godstrafiken på järnväg inte ökar, trots politikernas ambitioner i frågan. Det är bakgrunden till att vi nu beslutat att helt koncentrera oss på reparationer och underhåll av lok, där vi har betydligt bättre förutsättningar, samtidigt som SweMaint har den volym och kompetens som behövs för att arbeta med godsvagnar.

Peter Overup, vd i SweMaint kompletterar bilden:

– För oss känns det naturligt att nu göra en satsning i Ånge. Det betyder att SweMaint framöver kan erbjuda ökad service med både en egen verkstad och mobila enheter i området mellan Umeå i norr och Borlänge och Gävle i söder, där vi idag har de resurser som ligger närmast Ånge. Totalt sett får vi nu ett ännu tätare rikstäckande nät av verkstäder och mobila enheter, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

– I Ånge hyr vi lokaler som Midwaggon tidigare använt för vagnunderhåll och vi erbjuder alla deras anställda, som arbetar med vagnunderhåll, att börja hos oss, vilket vi hoppas de accepterar. Totalt handlar det om närmare ett tjugotal personer. nVi räknar med att övertagandet sker 1 september i år.