Trafikverket redovisar Underhållsplanen 2019-2022

Trafikverket inleder en omfattande upprustning av järnvägen. Foto: Trafikverket

Med ökade underhållsmedel påbörjar Trafikverket en omfattande upprustning av järnvägen. Underhållsplanen för 2019-2022 redovisar hur Trafikverket under perioden planerar att prioritera och använda tilldelade medel för underhållsåtgärder på väg och järnväg, och vilka effekter dessa åtgärder ger.

De finansiella ramarna för underhåll ökar betydligt under underhållsplanens fyraårsperiod, främst för järnvägsunderhåll. Det innebär att vi påbörjar en omfattande upprustning av järnvägen och upprätthåller framkomligheten på vägarna. Under 2019–2022 kommer ett stort antal åtgärder att genomföras som ökar järnvägsnätets robusthet. Mer pengar till åtgärder innebär ökat utrymme för förebyggande underhåll, som ger en ökad långsiktig effekt jämfört med avhjälpande underhåll.

Successivt mer pengar under perioden ger utrymme för upprustning av järnvägen på viktiga transportflöden, som till exempel Hallsberg–Luleå, Luleå–Riksgränsen och Stockholm–Malmö. Upprustningen återställer hastighets- och bärighetsnedsättningar och minska risken för nya. För järnvägen är de största åtgärderna under perioden upprustning av broar och järnvägsanläggning vid Getingmidjan i centrala Stockholm, spår och växelbyte på sträckan Flen–Eskilstuna samt kontaktledningsupprustning på Malmbanan.