Röjningslok evakuerar trasiga tåg

När tåget har kopplats ihop med röjningsloket kör ekipaget i låg hastighet till nästa tågstation, Kävlinge. Foto: Frida Vilhelmson

Ett diesellok är det senaste tillskottet som ska hjälpa till vid trafikstörningar i tågtrafiken. Loket, som finns i Malmö, är det första av femton nya röjningslok. Nyligen blev det utskickat på uppdrag vid en skarp övning med ett havererat tåg.

Sedan i mitten av mars finns det gröna loket i Malmö, tillgängligt för att med kort varsel sättas in för att hjälpa till vid störningar. Loket är utrustat med övergångskopplingar så att det kan dra alla tågtyper i Sverige och dragkraften ska även räcka för tunga godståg.

Från och med år 2020 ska 15 likadana röjningslok stå utplacerade på strategiska platser runtom i Sverige men loket i Malmö ingår i ett pilotprojekt och är därav det första i Sverige i den nya satsningen.

– Det finns en tradition av att jobba med förbättringar här i syd. Dessutom är trafiken här representativ för hela Sverige och kan ligga till grund för förbättringar i hela landet. Det var därför vi valde att göra piloten här, säger Thomas Pettersson, som leder hela projektet inom Trafikverket.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och flera olika järnvägsföretag: Skånetrafiken, Öresundståg, SJ, Transdev – som kör Öresundstågen – och Arriva, som kör Pågatågen.

– Det är en pusselbit i förbättringen av hela järnvägstrafiken, att stärka vår förmåga till störningshantering och ge relevant trafikinformation, säger Thomas Pettersson.

I dag konkurrerar 45 järnvägsföretag i de svenska järnvägsspåren och det råder brist på lediga lok som snabbt kan sättas in i röjningsoperationer. Därför behövs de nya röjningsloken.

– Vi har hittills tillämpat "sjöfartsprincipen". Den innebär att det bolag som har ett lok närmast en störning ska rycka in och hjälpa till, precis som fartyg får göra på sjön. Men det är inte så populärt hos bolag som ofta måste ställa upp och bogsera, säger Thomas Pettersson.

Närmare tusen personer på Trafikverkets trafikledning och hos järnvägsföretagen ska nu genomgå en gemensam webbutbildning för att få samma bild av prioriteringar, beslut och arbetssätt vid störningar i tågtrafiken.

Men övningar i skarpt läge ger förstås också viktiga lärdomar. När det gäller övningen utanför Teckomatorp tycker Göran Holmberg att många delar fungerade bra. Inte minst gick det snabbt att koppla ihop det havererade tåget med röjningsloket. Men det fanns också en del som han tycker kan bli bättre. Framför allt gäller det tidsaspekten.