Skånetrafiken sätter 19 nya Pågatåg i trafik

19 nya Pågatåg möter resenärerna i Skåne. Foto: Skånetrafiken

19 helt nya Pågatåg är i bruk i Skåne. Tågen har samma utseende som de andra tågen men är helt nya fordon. Det betyder att Skånetrafiken är redo för framtida möjligheter att köra till alla nya stationer som planeras och byggs i Skåne.

Nu finns det sammanlagt 99 Pågatåg. Pågatågen tar dig just nu till 77 stationer. Det ska jämföras med de nio pågatåg som körde till 16 stationer när Pågatågen började köra 1983. Då hade tågen varken luftkonditionering eller toaletter och resenärerna satt på galonbeklädda bänkar. Dagens pågatåg har högsta komfort, med bland annat öppna ytor så att det är enkelt att röra sig i dem. De har tv-monitorer för information (Infotainment) och i tysta kupéerna formar lamporna en stjärnhimmel att njuta av.

– Med de nya tågen står vi väl rustade att möta framtiden. Vi har just invigt de nya pågatågsstationerna Rosengård, Östervärn och Persborg så man kan åka runt Malmö med Pågatågen om man vill.Dessutom planerar vi för och bygger ytterligare ett antal nya pågatågsstationer runt om i Skåne, säger Linda Westman, affärsområdeschef, Pågatågen hos Skånetrafiken.

De 19 nya Pågatågen har alla fått namn efter skåningar som har gjort avtryck. De kriterier som pågatågsnamnen väljs utifrån är att de ska vara personer med skånsk anknytning och som har haft betydelse för Skåne inom det område de har verkat.

– Vi är så stolta över våra Pågatåg. Ända sedan starten 1983 har de förändrat hur Skåne ser ut. Vi ser att samhälle efter samhälle som blivit med Pågatåg har tagit ny fart, med bland annat ökat bostadsbyggande, inflyttning och möjlighet för fler och fler att få livspusslet att gå ihop. Helt enkelt, har Pågatågen gjort skillnad i Skåne, precis som de nya namnen som vi nu valt. Med nya Pågatåg är vi rustade för att ta den resan vidare, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör hos Skånetrafiken.