Getingmidjan stängs av under påskhelgen

Inga tåg söderut från Stockholms Central under påskhelgen. Foto: Trafikverket

Från skärtorsdagen den 18 april klockan 22.00 till tisdagen den 23 april klockan 04.57 är Getingmidjan avstängd för all tågtrafik. Under påskhelgen stänger Trafikverket sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra för att genomföra förberedande arbeten inför sommarens planerade avstängning under åtta veckor.

Arbetena omfattar bland annat kabelarbeten och uppsättning av nya stolpar och bryggor för kontaktledningar. Dessutom utförs betongreparationer av befintliga trågkonstruktioner i anslutning till Riddarholmstunneln och uppsättning av nya brandskyddskivor i Södertunneln.

Genom att stänga av tågtrafiken i båda riktningarna hinner man genomföra betydligt mer arbeten under kortare tid. Ur arbetsmiljöhänsyn minskar dessutom risk för påkörning av passerande tåg. Vid en totalavstängning kan vi även arbeta strömlöst, vilket ger en god elsäkerhet.

Tåg från norra Sverige kommer stanna på Stockholm Central som vanligt. För att åka vidare söderut med fjärr- eller regionaltåg går tågen från Stockholms södra eller Flemingsberg.