Automatisering gör järnvägsterminalerna effektivare

Rangerbangård för container i Maschen, Tyskland. Foto: Wikipedia, Cremedia

Effektiviteten hos järnvägsterminalerna är en nyckelfaktor i transportkedjan. Det finns många sätt att förbättra effektiviteten. En av dessa är automation.

Ledande terminaler som Wiencont i Österrike och Duisport i Tyskland kommer att dela med sig av bolagsgruppens erfarenheter och mest effektiva tillvägagångssätt i samband med konferensen ”Förbättrad järnvägseffektivitet”, som äger rum den 28 mars i Utrecht, Nederländerna. Konferensen är en del av järnvägsmässan, RailTech Europe 2019.

Betydelsen av terminalplanering, simulering, processmodellering och integrationshantering för framgångsrik terminalautomatisering presenteras av HPC Hamburg Port Consulting, medan en terminaldesigner från staden Kalmar introducerar sin syn på olika typer av terminaler.

Ankomsttid är fortfarande en avgörande faktor för alla berörda parter. Det pågår många projekt som går ut på att förbättra noggrannheten för den beräknade ankomsttiden (ETA), däribland EU:s ELETA-projekt.

Samtidigt strävar de stora hamnterminalerna efter att underlätta järnvägstrafiken med nya digitala lösningar, såsom hamnarna i Rotterdam och Antwerpen. Båda är representerade på konferensen.

Det är dock lika viktigt att diskutera vad som händer på marken. Trots att förbättringar är på väg, spelar försenade tåg fortfarande en stor roll inom järnvägsbranschen. Vem ska betala för dessa förseningar? Tågoperatören eller terminalen? Denna mycket debatterad fråga kommer att diskuteras i en panelgrupp på konferensen med talare från Hupac, Duisport och Wiencont.

”Big players” som Cabooter Group, ansvarig för det kommande evenemanget Greenport Venlo i Nederländerna och PKP Cargo, som bedriver de flesta terminaler i Polen. Ryska RZD Logistics delar också sin erfarenhet av inrikes tullklarering. Under tiden kommer den nederländska konsulten Rob Spierings att berätta om byggandet av ett linjenät mellan Coevorden i Nederländerna och Bentheimer Eisenbahn i Tyskland.

Konferensen är en del av den tre dagar långa mässan som heter Freight and Terminal Forum, som i sin tur är en del av RailTech Europe 2019. Detta event hålls den 26-28 mars 2019. Utöver konferensen kommer det att finnas mer än tjugo workshops.

För att nämna några ytterligare programpunkter kan besökarna anmäla sig för att kunna inhämta kunskaper i ämnen som den schweiziska modalförskjutningsstrategin, höghastighetståg för godstransporter, sanktioner mot Iran eller blockchain-applikationer.