Fortsatt sämre underhåll på svenska järnvägsanläggningen

Foto: Kenneth Fridolin/Trafikverket

2018 hade de värsta förseningarna i tågtrafiken sedan 2010. Huvudorsakerna bakom var eftersatt underhåll och en gammal sliten järnväg. Det rapporterar SvT Nyheter. Det handlar bland annat om skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt tunnlar och broar. Dessutom har tågen försenats av stora banarbeten som nu måste göras för att hålla järnvägen säker.

– När man sänker hastigheten så kommer man förlänga restider, så är det ju. Och det kan få ganska stora konsekvenser i en tågplan, säger Lena Erixon till SvT.

I Trafikverkets underhållsplan står det att den svenska järnvägsanläggningen kommer att fortsätta att brytas ned även under år 2019 och att den som åker tåg kommer att få räkna med ännu längre restider. 

Det senaste beskedet från Trafikverket är att tågtrafiken kommer att gå bättre från år 2020. Detta efter att satsningarna på järnvägsunderhåll nu ökar ytterligare.

– Vi behöver rusta, vi behöver modernisera och vi behöver öka kapaciteten för att få en bättre, punktligare, robustare och säkrare anläggning och järnvägstrafik för våra resenärer och gods.