Spårvägsforum 2019 i Uppsala 14 till 15 mars

Spårvägsforum

Spårvägsforum 2019 - tidigare Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens. I år äger evenemanget rum i Uppsala. Många intressanta ämnen står på föredragslistan:

Längs kommande spårvägen i Uppsala - Uppsalas spårväg har tagit många steg mot förverkligande sen förra året, och även om utmaningarna som måste lösas är många, så är intresset för projektet stort. Med buss lämnar deltagarna konferenslokalerna och besöker några intressanta platser där Uppsala med hjälp av spårvägen kommer att utvecklas. Resan går längs den tänkta sträckningen och göra stopp längs vägen, bland annat vid Ultuna, Bergsbrunna station, Gottsunda och Ulleråker.

Så bra blev det sen - Visionsskisser är ofta tilltalande och men döljer många praktiska problem som måste lösas. Projektet att omvandla Gamlestadstorget i Göteborg till en mer attraktiv plats med hjälp av spårväg har varit igång sen 2011 och delar är nu färdigt. SWECO presenterar hur projektet ser ut nu, och hur man arbetat med att ta fram en bra trafiklösning som fungerar både tillfälligt i närtid och hur den långsiktiga lösningen kommer se ut.

Forskaren Niels van Oort från universitetet i Delft presenterar de viktigaste erfarenheterna ur sin nya bok “Light Rail Systems - 61 Lessons in Sustainable Urban Development” om spårvägssystem och hur värdet i ett spårvägssytem bäst tas tillvara och hur spårväg integreras i samhället. I sin forskning lutar de sig mot såväl akademiska studier om värdet av spårväg, såväl som empiri från arbete i fält. Föredraget hålls på engelska.

Vad händer i Kista?- Bygget av Tvärbanans Kistagren är startat och i projektet ska lejonparten av upphandlingarna just starta. Martin Lindahl som är teknik- och designansvarig i programorganisationen för Tvärbanans Kistagren kommer att ge oss en uppdatering kring hur projektet fortskrider och vilka nästa steg blir.

Hur möter design större krav på trivsam resandemiljö? - Spårvagn kan anpassas för att attrahera passagerare genom design. Vi kommer se allt högre krav på trivsam resandemiljö där passagerare kommer relatera sina behov till hur övriga miljöer blir attraktivare. Som hemmiljö, arbetsmiljöer, offentliga miljöer. Och inte minst bildesign. Spårvagnar har en stor potential i att vara attraktiva, i stadsbilden och i inredningen. Idesign visar på hur man kan gestalta och jämföra olika designlösningar innan designen spikas för att säkerställa en attraktiv helhet.

Läxor från utländska kollektivtrafikmyndigheter - Vilka är de viktigaste läxorna som kollektivtrafikmyndigheter i utlandet lärt sig vid införandet av spårväg ur ett leverantörsperspektiv? Skoda Transportation ger en presentation kring vilka utmaningar de stött på vid introducerandet av ny spårvägstrafik.

Presentation av VTI-rapporten ”Rekommendationer för funktionell utformning av Spårvägssystem” - Under 2018 släppte VTI en ny rapport som är tänkt att vara vägledande för städer som vill bygga spårväg. Spårvägsforum är en av de första platserna där rapporten presenteras.