Konferens med fokus på fjärde järnvägspaketet

Under årets upplaga av järnvägskonferensen ”EU Rail Policy Conference” kommer EU:s fjärde järnvägspaket att vara ett hett diskussionsämne. Under mottot ”Unravelling the new railway package” kommer konferensen att ge en genomlysning av det nya lagpaketet, som går ut på att förstärka regelverk, kräva en mer fullständig separering av drift och infrastruktur och avreglera persontrafiken på medlemsländernas inrikes marknader. En frågeställning som kommer att analyseras är: Hur kan vi införa konkurrens inom persontrafiken?

De senaste nyheterna när det gäller europeisk järnvägspolitik tas också upp.

Arrangörer av konferensen är Europoint och University of Leeds. Konferensen hålls den 28 november 2012 i Bryssel, Belgien.

För mer information, besök www.railpolicy.eu/conference