Köper tillbaka järnvägsföretaget STG

Foto: STG

Borlängekoncernen Scandinavian Track Group, STG, med 130 anställda, som rustar järnvägar för framtiden, har återigen fått lokala huvudägare. Patrik Stenberg och Henrik Svensson har köpt aktiemajoriteten av danska riskkapitalbolaget Polaris.

– Nu får vi större möjligheter att själva bestämma hur verksamheten ska utvecklas, säger de nya ägarna, som samtidigt bjuder in medarbetare att köpa aktieposter i företaget.

År 2002 bildades företaget RWS, som 2006 blev STG, med inriktning på att bygga och rusta järnvägar. Patrik Stenberg och Henrik Svensson fanns med från början och ingick i den ägargrupp som 2011 sålde koncernen till danska riskkapitalbolaget Polaris. Nu har Patrik Stenberg och Henrik Svensson köpt tillbaka de cirka 80 procent av aktierna som Polaris ägde i STG-koncernen där konsultdotterbolaget ITC ingår, och äger nu ca 95 procent. De övriga aktierna är fördelade på ett flertal ägare som genom olika uppdrag tillkommit under åren i Polaris ägo.

– Vi är mycket glada över att ha fått möjlighet att köpa tillbaka STG. De strategiska besluten för utvecklingen av koncernen kommer att tas i Borlänge och inte i Danmark. Vi får möjlighet att arbeta mer långsiktigt. Dessutom får vi mer teknikstarka ägare, som kommer närmare den dagliga verksamheten, säger Patrik Stenberg.
Henrik Svensson lanserar också ett begrepp som kommer att prägla STG i framtiden:

– Vi ska göra STG till ett framgångsrikt levebrödsföretag där alla ska tycka att det är roligt att jobba, utvecklas och få inkomster till sig och sina familjer.

Medarbetarna kommer att få möjlighet att köpa aktier i bolaget.

– Detta kanske inte är så vanligt i branschen. Men vi är övertygade om att detta bidrar till ett ökat engagemang för STG bland våra medarbetare, menar Patrik Stenberg.

– Vi har redan fått positiva reaktioner. Flera har frågat hur många aktier de får köpa, säger Henrik Svensson.

STG har haft utmaningar under 2018, men de båda huvudägarna lanserar nu en plan som ska få utvecklingen att vända uppåt under 2019. Signalerna från regeringen om ökade satsningar på järnvägen bidrar till optimismen.

– Järnvägen är verkligen en framtidsbransch, säger Patrik Stenberg.

Noterbart är att Per-Arne Engström fortsätter som vdD. Patrik Stenberg är vd för dotterbolaget ITC och Henrik Svensson är affärsområdeschef för Växlar/material.

– För oss känns det bra att ha Per-Arne Engström som koncern-VD med tanke på hans erfarenheter av större verksamheter, säger Henrik Svensson.