STG förvärvar Dalaspår

Scandinavian Track Group (STG) har ingått avtal om att förvärva Dalaspår.  STG och Dalaspår är båda verksamma inom underhåll och service av det skandinaviska järnvägsnätet. Genom förvärvet av Dalaspår breddar STG sitt erbjudande till marknaden genom att nu inkludera även maskintjänster.

STG-koncernen omsätter med förvärvet av Dalaspår cirka 250 miljoner kronor.

Scandinavian Track Group med huvudkontor i Borlänge och levererar tjänster inom det så kallade BEST-området (Ban, El, Signal och Tele) i Sverige, Norge och Danmark. STG koncernen består av ett flertal bolag och Dalaspår kommer nu med sin maskinverksamhet att bli ytterligare en viktig enhet inom koncernen. Bland de övriga dotterbolagen är det RWS, 1435, ITC och RSS som står för den största andelen av omsättningen i gruppen.

– Förvärvet av Dalaspår är ett viktigt led i vår ambition att expandera STG och göra oss till en mer heltäckande leverantör av tjänster till den skandinaviska marknaden för om och nybyggnad samt underhåll av järnväg. Affärsfokus är som tidigare, tydliga specialistleverantörer till de stora entreprenörerna i vår bransch och att leverera specialistkunskap till övriga entreprenörer och spårinnehavare, säger Tomas Sjöblom, vd för STG, i en kommentar.